Przemysłowe Systemy Sterowania (PSS)

Opis laboratoriów

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przemysłowe Systemy Sterowania

  • [LAB-01] Wprowadzenie, automatyzacja “zadrutowana”, styk NO/NC, stycznik, podstawowe symbole elektryczne, łączenie obwodów wg. schematu, zatrzaski, programowanie w LD (przekaźnik programowalny).
  • [LAB-02] Monitorowanie działania programu, TIM, CNT,  zadanie do realizacji np. sterowanie bramą garażową: łączenie wg schematu elektr., użycie czujnika zbliżeniowego, stycznika (przekaźnik programowalny).
  • [LAB-03] Siemens 1 – TIA wprowadzenie, organizacja pamięci S7-300/400 a S7-1200/1500, organizacja programu (S7-1200), typy zmiennych, tablica tagów PLC, globalny blok danych (Global DB), przygotowanie projektu do testowania “Bit logic operations
  • [LAB-04] Siemens 2 – testy “Bit logic operations“, “Timer operation” i “Counter operation” plus zadania wykorzystujące te instrukcje.
  • [LAB-05] Siemens 3 – podział programu na funkcje (FC) i bloki funkcyjne (FB), korzystanie z FC i FB bibliotecznych, bloki danych “Multi instance DB“.
  • [LAB-06] Siemens 4  – programowanie HMI.
  • [LAB-07] Siemens 5 – wejścia / wyjścia analogowe.
  • [LAB-08] B&R – wprowadzenie do Automation Studio, proste przykłady we wszystkich językach programowania PLC na stanowiskach dydaktycznych.
  • [LAB-09] B&R – Wizualizacja procesu z wykorzystaniem paneli HMI
  • [LAB-10] Zaliczenie

Ćwiczenia laboratoryjne od LAB-01 do LAB-09 w wymiarze 3 x 45 min, LAB-10 w wymiarze 1 x 45 min