PSS – laboratorium 01

Cel ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Zapoznanie się z budową i obsługą stanowiska „Moeller”.
 2. Zapoznanie się ze sposobami sporządzania i odczytem dokumentacji w postaci schematów elektrycznych.
 3. Wybór narzędzia do sporządzania schematów elektrycznych.
 4. Samodzielne wykonanie prostych obwodów elektrycznych wg wskazanej przez prowadzącego dokumentacji.

Po ukończeniu zajęć student powinien potrafić:

 1. Narysować schemat elektryczny i zbudować zatrzask z wybranym priorytetem.
 2. Narysować schemat elektryczny i zbudować na stanowisku obwód realizujący funkcjonalności podane przez prowadzącego.
 3. Narysować schemat i podłączyć wg niego do sterownika PLC elementy dwustanowe, takie jak: styki elektromechaniczne, przyrządy z wyjściem półprzewodnikowym pnp lub npn, cewki przekaźników i styczników, wybrane sygnalizatory.

Szczegółowy opis zajęć dostarcza prowadzący w trakcie ich trwania.

Widok stanowiska

Schemat stanowiska

 

Materiały dostępne OnLine:

 1. Instrukcja LAB-01
 2. Schematy elektryczne – złączki, listwy zaciskowe
 3. Schematy elektryczne – przekaźniki, styczniki uwaga: na naszych schematach cewki styczników oznaczamy K (nie ST)
 4. Schematy elektryczne – styki, przyciski, czujniki
 5. Eplan wersja edukacyjna (pobierz)