PSS – laboratorium 01

Cel ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Zapoznanie się z budową i obsługą stanowiska „Moeller”.
 2. Zapoznanie się ze sposobami sporządzania i odczytem dokumentacji w postaci schematów elektrycznych.
 3. Wybór narzędzia do sporządzania schematów elektrycznych.
 4. Samodzielne wykonanie prostych obwodów elektrycznych wg wskazanej przez prowadzącego dokumentacji.
 5. Zapoznanie się z podłączaniem urządzeń i aparatów elektrycznych do wejść i wyjść przekaźnika programowalnego (PLC).
 6. Zapoznanie się z wykorzystaniem panelu HMI (wyświetlacza i przycisków) przekaźnika programowalnego EASY 719-DC-RC
 7. Zapoznanie się z oprogramowaniem Easy Soft Pro do programowania przekaźnika programowalnego EASY 719-DC-RC

Po ukończeniu zajęć student powinien potrafić:

 1. Narysować schemat elektryczny i zbudować zatrzask z wybranym priorytetem.
 2. Narysować schemat elektryczny i zbudować na stanowisku obwód realizujący funkcjonalności podane przez prowadzącego.
 3. Narysować schemat i podłączyć wg niego do sterownika PLC elementy dwustanowe, takie jak: styki elektromechaniczne, przyrządy z wyjściem półprzewodnikowym pnp lub npn, cewki przekaźników i styczników, wybrane sygnalizatory.
 4. Podłączyć, wg schematu, do wejść przekaźnika programowalnego (PLC) urządzenia z wyjściem dwustanowym w postaci styków lub wyjściem półprzewodnikowym.
 5. Podłączyć, wg schematu, do wyjść przekaźnika programowalnego (PLC) urządzeń sygnalizacyjnych lub wykonawczych.
 6. Sprawdzić stan wejść przekaźnika programowalnego EASY 719-DC-RC z wykorzystaniem wbudowanego wyświetlacza.
 7. Napisać prosty program dla przekaźnika programowalnego EASY 719-DC-RC z wykorzystaniem wbudowanego panelu HMI – [opcjonalnie].
 8. Napisać i uruchomić prosty program dla przekaźnika programowalnego EASY 719-DC-RC z wykorzystaniem programu Easy Soft Pro

Szczegółowy opis zajęć dostarcza prowadzący w trakcie ich trwania.

Widok stanowiska

Schemat stanowiska

 

Materiały dostępne OnLine:

 1. Instrukcja LAB-01
 2. Schematy elektryczne – złączki, listwy zaciskowe
 3. Schematy elektryczne – przekaźniki, styczniki uwaga: na naszych schematach cewki styczników oznaczamy K (nie ST)
 4. Schematy elektryczne – styki, przyciski, czujniki
 5. Eplan wersja edukacyjna (pobierz)