PSS – laboratorium 02

Cel ćwiczeń laboratoryjnych

  1. Zapoznanie się ze sposobami monitorowania parametrów i symulacji działania przekaźnika programowalnego EASY 719.
  2. Zapoznanie się z działaniem zegarów i liczników w przekaźniku programowalnym EASY 719
  3. Samodzielne wykonanie prostego projektu na zadany temat i przetestowanie go na symulatorze i uruchomienie na stanowisku laboratoryjnym

Po ukończeniu zajęć student powinien potrafić:

  1. Zaprojektować prosty układa sterownia na zadany temat.
  2. Pokazać na symulatorze działanie programu
  3. Zademonstrować działanie programu na stanowisku laboratoryjnym z przekaźnikiem programowalnego EASY 719.

Szczegółowy opis zajęć dostarcza prowadzący w trakcie ich trwania.

Jak działa i do czego można wykorzystać przerzutnik z priorytetem na Reset

Materiały dostępne OnLine:

  1. Instrukcja LAB-02
  2. Przekaźniki programowalne easy 500 i easy 700. Podręcznik użytkownika. [Źródło: www.moeller.pl]
  3. Easy Soft Pro – wersja demo: Oprogramowanie do programowania przekaźników programowalnych z serii Easy. [Źródło: www.moeller.pl]