Marcin Apostoł

Kontakt
Budynek B3/108
Gabinet 25
Telefon 12 617 30 80
Mail apostol@agh.edu.pl
Strona www http://home.agh.edu.pl/apostol
Konsultacje
Charakterystyka zawodowa
Publikacje BG AGH Marcin Apostoł w BG AGH
Dorobek w RG Marcin Apostoł w ResearchGate
Dyscyplina naukowa Budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność naukowa
Zainteresowania naukowe
Dodatkowe informacje