Historia KAP od rok 1992 do dzisiaj

W roku 1992 w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Wydziału, na bazie kadrowej i laboratoryjnej obydwu Zakładów, powstał nowy Zakład Automatyzacji Procesów, przemianowany następnie na Katedrę Automatyzacji Procesów. Pomysłodawcą połączenia i pierwszym kierownikiem nowego Zakładu był profesor Lucjan Kruszecki , a w pracach organizacyjnych pomagał Mu docent Zenon Jędrzykiewicz. Do sierpnia 2015 r funkcję Kierownika Katedry sprawował prof. dr hab. inż. Janusz Kowal.

Od 1 września 2015 roku Katedrą Automatyzacji Procesów kieruje dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. AGH.

Działalność w zakresie automatyki przez wiele lat była związana z kierunkiem Mechanika i Budowa Maszyn. Od roku 1997 działalność ta rozwijana jest na nowo na  kierunku Automatyka i Robotyka. Obecnie na tym kierunku na studiach magisterskich funkcjonują cztery specjalności:

  1. Automatyka i Metrologia.
  2. Robotyka.
  3. Automatyzacja w systemach transportowych.
  4. Automatyzacja w górniczych systemach maszynowych

 Rok 1968

W Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki w latach 1968-69 został utworzony Zakład Automatyzacji Górnictwa pod kierunkiem profesora Lucjana Kruszeckiego. W oparciu o ten Zakład prof. Kruszecki uruchomił specjalność Automatyka Górnicza, przekształconą następnie w Automatykę i Metrologię.

Od tej pory Zakład Automatyzacji Górnictwa i Zakład Automatyzacji Urządzeń Hutniczych prowadziły wspólnie wymienioną specjalność, w ramach, której funkcjonowały dwie specjalizacje:

 

  1. Automatyka hutnicza.
  2. Automatyka górnicza.

 

Rok 1961

W Katedrze Maszyn Hutniczych w roku 1961 został utworzony Zakład Automatyzacji Urządzeń Hutniczych pod kierunkiem profesora Wiesława Zapałowicza. Z Jego inicjatywy w tym samym roku została powołana specjalność Automatyzacja Urządzeń Hutniczych, przekształcona następnie w Automatykę i Metrologię. W roku 1969 nazwa Zakładu została zmieniona na Zakład Automatyki.