Laboratorium Napędu i Sterowania Hydraulicznego

W laboratorium odbywają się zajęcia z przedmiotu „Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne”, który prowadzony jest dla studentów III roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe pojęcia związane z napędem i sterowaniem hydraulicznym. Wykładowcy przekazują podstawową wiedzę w zakresie znajomości konstrukcji i działania elementów hydraulicznych oraz zasad związanych z ich doborem i eksploatacją.

W ramach ćwiczeń studenci zdobywają doświadczenie z zakresu intuicyjnych metod projektowania układów hydraulicznych.

Podczas laboratoriów studenci uruchamiają przykładowe układy zapoznając się z podstawowymi sposobami sterowania kierunkiem ruchu, siłą oraz prędkością napędów hydraulicznych i pneumatycznych.

Szczegółowe informacje o laboratorium oraz przedmiocie można znaleźć na stronie: http://www.hip.agh.edu.pl/