Laboratorium Metrologii i Identyfikacji Procesów

Laboratorium Metrologii i Identyfikacji Procesów przeznaczone jest głównie dla studentów IV roku na kierunku Automatyka i Robotyka studiów dziennych i zaocznych.

Laboratorium wyposażone jest w uniwersalne zestawy pomiarowe służące do rejestracji i analizy szeregów czasowych. Zajęcia obejmują szeroką gamę ćwiczeń z zakresu pomiarów i przetwarzania sygnałów oraz identyfikacji obiektów. W ramach zajęć laboratoryjnych wykorzystywane są programy Matlab LabVIEW DasyLab oraz Genie.

Prowadzone są tu ćwiczenia laboratoryjne w ramach następujących przedmiotów:

  • Identyfikacja Procesów Technologicznych,
  • Pomiary w Automatyce,
  • Przemysłowe Układy Kontrolno-pomiarowe.