Laboratorium Układów i Struktur Dynamicznych

Prezentowane laboratorium istnieje od 2002 roku, a jego głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie sterowanych struktur dynamicznych.

Przeprowadzane są tu badania aktywnych struktur wykorzystujących elementy i zespoły elektrohydrauliczne, elektropneumatyczne i elektrodynamiczne, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w układach do generowania drgań mechanicznych oraz układach wibroizolacji.

Ponadto w prezentowanym laboratorium odbywają się również ćwiczenia laboratoryjne w ramach zajęć dydaktycznych z kilku przedmiotów, takich jak np.: Elementy i Układy Automatyki, Sterowanie w Układach Drgających itp.