Laboratorium Teorii Sterowania

W laboratorium odbywają się zajęcia z przedmiotów:

  • „Sterowanie ciągłe”, który prowadzony jest dla studentów II roku kierunku Automatyka i Robotyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
  • „Teoria sterowania”, który prowadzony jest dla studentów II roku kierunku Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z analizą i syntezą układów regulacji.
Podczas laboratoriów studenci wykorzystując pakiet Matlab samodzielnie przeprowadzają analizę i syntezę układów liniowych, z opóźnieniem skupionym oraz nieliniowych.

Szczegółowe informacje o przedmiocie można znaleźć na stronie: http://home.agh.edu.pl/tst/