O Katedrze Automatyzacji Procesów

AGH   

Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek przyznał profesorowi doktorowi habilitowanemu inżynierowi Januszowi Kowalowi nagrodę za całokształt dorobku naukowego. To niezwykle ważna i prestiżowa kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Całość tekstu na stronie Naukowcy z AGH laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki za rok 2020 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Głównym celem Katedry Automatyzacji Procesów  wchodzącej w skład Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR) –  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) jest kształcenie studentów studiów: inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku pracy oraz prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie.O historii KAP można przeczytać tutaj.