Prototyp tłumika magnetoreologicznego pracującego w trybie ściskania

Przedstawiamy prototyp tłumika magnetoreologicznego pracującego w trybie ściskania. Szczegóły budowy prototypu oraz wyniki jego badań laboratoryjnych zostały opublikowane w dniu dzisiejszym w artykule „Development and performance evaluation of an MR squeeze-mode damper”. Autorami rozwiązania są prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński z Katedry Automatyzacji Procesów oraz dr hab. inż. Janusz Gołdasz z BWI Group, reprezentujący…Continue reading Prototyp tłumika magnetoreologicznego pracującego w trybie ściskania