Prototyp tłumika magnetoreologicznego pracującego w trybie ściskania

Przedstawiamy prototyp tłumika magnetoreologicznego pracującego w trybie ściskania. Szczegóły budowy prototypu oraz wyniki jego badań laboratoryjnych zostały opublikowane w dniu dzisiejszym w artykule „Development and performance evaluation of an MR squeeze-mode damper”. Autorami rozwiązania są prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński z Katedry Automatyzacji Procesów oraz dr hab. inż. Janusz Gołdasz z BWI Group, reprezentujący…Continue reading Prototyp tłumika magnetoreologicznego pracującego w trybie ściskania

Prof. Janusz Kowal doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

foto. AGH facebook Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal od 1968 r. jest związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. Studiował na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej podjął pracę naukowo-badawczą w Środowiskowym Laboratorium Drgań i Szumów na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych w AGH. Po półrocznym stażu został asystentem w Instytucie Mechaniki i…Continue reading Prof. Janusz Kowal doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej