Prototyp tłumika magnetoreologicznego pracującego w trybie ściskania

Development and performance evaluation of an MR squeeze-mode damperPrzedstawiamy prototyp tłumika magnetoreologicznego pracującego w trybie ściskania. Szczegóły budowy prototypu oraz wyniki jego badań laboratoryjnych zostały opublikowane w dniu dzisiejszym w artykule „Development and performance evaluation of an MR squeeze-mode damper”.

Autorami rozwiązania są prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński z Katedry Automatyzacji Procesów oraz dr hab. inż. Janusz Gołdasz z BWI Group, reprezentujący także Katedrę Automatyki i Technik Informacyjnych Politechniki Krakowskiej

(Źródło: Sapiński B., Gołdasz J. 2015 Development and performance evaluation of an MR squeeze-mode damper, Smart Mater. Struct., 24, 115007)